Quy Định Sử Dụng Trang Web ThanhNien.com

 1. Người sử dụng, thành viên (members) và khách viếng thăm (visitors), của trang web ThanhNien.com phải đủ tuổi sử dụng Internet và có trách nhiệm hiểu, chấp nhận, và tuân theo những quy định dưới đây:
  • Đủ tuổi tham gia chương trình kết bạn giao lưu theo quy định và luật pháp địa phương.
  • Không đề cập, phát tán, truyền bá, cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tôn giáo, chính trị, hay bất kỳ hình thức quảng cáo nào.
  • Không gởi hình ảnh đồi trụy hoặc sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa.
  • Không dùng những từ ngữ thiếu văn hoá xúc phạm bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
  • Không tung tin đồn gây thiệt hại bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
  • Không được phép cố tình truy cập vào tài khoản của thành viên khác.
 2. Những thông tin đăng trên website này đều thuộc về người đăng thông tin, chúng tôi không bảo đảm và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về những thông tin từ các thành viên đăng trên trang web này.
 3. Chúng tôi có quyền lưu giữ, sửa, hay loại bỏ bất cứ thông tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.
 4. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi bất cứ điều khoản nào có trong quy định nào mà không cần giải thích lý do và cũng không cần thông báo trước.
 5. ThanhNien.com có toàn quyền quyết định về mọi hoạt động trên trang web ThanhNien.com.